Επιβεβαίωση Κράτησης

Για την κράτηση του δωματίου σας απαιτείται η κατάθεση του χρηματικού ποσού 2 ημερών σε λογαριασμό της ALPHA ΒΑΝΚ αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας .

Δικαιούχοι
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

IBAN Account
GR42 0140 7470 7470 0210 1019 766

Τα δωμάτια

 • 1-ΕυαγόρηΔωμάτιο
 • 2Κρεβάτια
Φωτογραφίες Ευαγόρη

 • 2-ΗιόνηΔωμάτιο
 • 2Κρεβάτια
Φωτογραφίες Ηιόνη
<

 • 3-ΕρατώΔωμάτιο
 • 4Κρεβάτια
Φωτογραφίες Ερατώ

 • 4-ΕυλιμένηΔωμάτιο
 • 2Κρεβάτια
Φωτογραφίες Ευλιμένη

 • 5-ΓαλάτειαΔωμάτιο
 • 2Κρεβάτια
Φωτογραφίες Γαλάτεια

 • 6-ΓλαύκηΔωμάτιο
 • 2Κρεβάτια
Φωτογραφίες Γλαύκη

 • 7-ΛειαγόρηΔωμάτιο
 • Σουίτα Κρεβάτια
Φωτογραφίες Λειαγόρη

 • 8-ΠασιθέαΔωμάτιο
 • Σουίτα Κρεβάτια
Φωτογραφίες Πασιθέα

 • 9-ΘεμιστόΔωμάτιο
 • 4 Κρεβάτια
Φωτογραφίες Θεμιστό

Πολιτική ακύρωσης

Τυχόν ακύρωση 20 ημέρες πριν την άφιξη σας, η προκαταβολή επιστρέφετε,

Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεστε με το 50% του συνόλου της κράτησης. Για μικρή περίοδο διαμονής κρατείται η προκαταβολή 2 ημερών. Επτά ημέρες πριν την άφιξη, η όποια τροποποίηση επιβαρύνεται με το 100%.Το ίδιο ισχύει και για τη μη προσέλευση η για λιγότερες ημέρες παραμονής.